PODSTAWOWE CZYNNOŚCI RATUJĄCE ŻYCIE / PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI RATUJĄCE ŻYCIE (RESUSCYTACJA, REANIMACJA, BLS, BLS – AED)

 

To postępowanie w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, w tym w stanach zagrożenia życia.

Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego – stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia;

Najważniejsze umiejętności w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej które każdy powinien opanować to działania wobec stanów zagrożenia życia które najczęściej powodują śmierć człowieka przed przybyciem zespołu ratownictwa medycznego. Zalicza się do nich:

- Nagłe zatrzymanie krążenia ( NZK ) – reanimacja / resuscytacja

- Niedrożność dróg oddechowych – udzielanie pierwszej pomocy

Podstawowe czynności ratujące życie / pierwsza pomoc przedmedyczna w zatrzymaniu krążenia-  polegają na prostym utrzymaniu drożności dróg oddechowych oraz prowadzeniu  oddechu zastępczego i podtrzymywaniu krążenia poprzez uciskanie klatki piersiowej  w NZK w celu wznowienia transportu tlenu do komórek i w skutek tego przywrócenia spontanicznej akcji serca i oddychania.

Po zakończeniu tej części kursu, każdy uczestnik potrafi i wie:

•  jak prawidłowo ocenić miejsce pod względem bezpieczeństwa własnego i poszkodowanego;
•  jak wykonać ocenę osoby nieprzytomnej, sprawdzić oddech.
•  jak prawidłowo powiadomić służby ratownicze;
•  jak wykonywać uciskanie klatki piersiowej i oddechy ratownicze;
• jak użyć automatyczny defibrylator wewnętrzny AED
• jak ułożyć nieprzytomnego, oddychającego poszkodowanego w pozycji bezpiecznej i utrzymywać drożność dróg oddechowych oraz co trzeba zrobić do czasu przybycia pomocy

Obecne wytyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej zostały opublikowane w 2010 roku i są one aktualizacją wytycznych z 2005 roku. Zmiany, które wprowadzono są wynikiem obserwacji skuteczności prowadzonego postępowania, danych statystycznych gromadzonych na temat resuscytacji oraz prowadzonych badań naukowych.

Podstawową zasadą, z której wynika położenie nacisku na aspekt powszechnego szkolenia z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej jest fakt, że W Polsce corocznie umiera kilka tysięcy osób tylko dlatego, że świadkowie zdarzenia nie podejmują czynności ratowniczych przed przybyciem pogotowia ratunkowego. A to właśnie „wczesne podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez świadków zdarzenia może podwoić lub nawet potroić szanse przeżycia”

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI RATUJĄCE ŻYCIE / RESUSCYTACJA

To szkolenie z zakresu resuscytacji dorosłych i dzieci, w ramach którego uczestnicy nabywają wiedzę i umiejętności, m.in. na temat kształtu i znaczenia Łańcucha Przeżycia

(to umowna nazwa szeregu czynności, które mają ogromne znaczenie przy zatrzymaniu krążenia i mogą wielokrotnie zwiększyć szanse na przeżycie):

  • Wczesne rozpoznanie i wezwanie pomocy – czyli jak sprawdzić obecność zachowanego spontanicznego oddechu i krążenia; określić stan poszkodowanego
    dalsze postępowanie oraz jak prawidłowo powiadomić pogotowie ratunkowe.
  • Wczesne rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej – czyli jak wykonywać resuscytację (uciskanie klatki piersiowej i oddech zastępczy), aby podtrzymać funkcje życiowe do czasu przybycia zespołu ratownictwa medycznego.
  • Wczesna defibrylacja – nauka bezpiecznego i prawidłowego użycia Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego AED ( ćwiczenia z symulatorem defibrylatora AED ).
  • Opieka poresuscytacyjna – zapewnienie wczesnej zaawansowanej pomocy poprzez prawidłowe powiadomienie służb ratowniczych.

Połączenia dobrej jakości resuscytacji krążeniowo-oddechowej ( RKO ) z wczesnym użyciem AED (automatyczna defibrylacja) zwiększają szanse na przeżycie o 75% !

Nauczymy Cię jak skutecznie ratować ludzkie życie w sytuacjach jego zagrożenia.

Nasze doświadczenie jest gwarantem, że uczestnicy posiądą wiedzę niezbędna do udzielenia pierwszej pomocy, nabiorą pewności siebie i zawsze będzie można na nich liczyć w przypadku gdy zaistnieje konieczność udzielenia takiej pomocy.

Zadzwoń: 792-100-112; 663-455-883 lub napisz biuro@medicamp.pl